Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Poland

NationalInternational

Merck Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie 02-231

ul. Jutrzenki 137

NIP 526-020-48-02

KRS 0000006628

Kapitał zakładowy spółki: 29 697 500 zł

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Członkowie Zarządu: Michał Bichta (Prezes Zarządu), Rainer Raschke

Merck Sp. z o.o.

Registered Office: Warsaw 02-231

ul. Jutrzenki 137

NIP 526-020-48-02

KRS 0000006628

Share capital: 29 697 500 zł

District Court for the City Warsaw in Warsaw

XIII Economic Department KRS

Management Board Members: Michał Bichta (President of the Management Board), Rainer Raschke

Sigma Aldrich Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu 61-623

ul. Szelągowska 30

NIP 778-100-21-37

KRS 0000046102

Kapitał zakładowy spółki: 100 000 zł

Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Członkowie Zarządu: Joanna Bogdańska (Prezes Zarządu), Rainer Raschke

Sigma Aldrich Sp. z o.o.

Registered Office: Poznań 61-623

ul. Szelągowska 30

NIP 778-100-21-37

KRS 0000046102

Share capital: 100 000 zł

District Court for the Poznań-Nowe Miasto in Poznań

VIII Economic Department KRS

Management Board Members: Joanna Bogdańska (President of the Management Board), Rainer Raschke

Merck Business Solutions Europe Sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu 53-611

ul. Strzegomska 42AB

NIP 894-308-28-20

KRS 0000631027

Kapitał zakładowy spółki: 5 000 zł

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Członkowie Zarządu: Magdalena Bystranowska (Prezes Zarządu), Severin Faust, Rainer Raschke, Harald Wolf

Merck Business Solutions Europe Sp. z o.o.

Registered Office: Wrocław 53-611

ul. Strzegomska 42AB

NIP 894-308-28-20

KRS 0000631027

Share capital: 5 000 zł

District Court for the Wrocław-Fabryczna in Wrocław

VI Economic Department KRS

Management Board Members: Magdalena Bystranowska (President  of the Management Board), Severin Faust, Rainer Raschke, Harald Wolf

DISCLAIMER

Publication of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
There are two different, unaffiliated companies that use the name MERCK. Merck KGaA, Darmstadt, Germany, which operates this website, uses the firm name “Merck KGaA, Darmstadt, Germany,” in the United States and Canada, and also uses “EMD Serono” in biopharma, “MilliporeSigma” in life science and “EMD Performance Materials” in materials business. The other company, Merck & Co., Inc. holds the rights in the trademark MERCK in the United States and Canada. Merck & Co. is not affiliated with or related to Merck KGaA, Darmstadt, Germany, which owns the MERCK trademark in all other countries of the world.   To reflect such fact and to avoid any confusion, certain logos, terms and business descriptions of the publications on this website have been substituted or modified, such as by referring to “Merck KGaA, Darmstadt, Germany” instead of “Merck” standing alone.  Publications on this webpage, therefore, slightly deviate from the otherwise identical versions accessible outside the United States and Canada.