Poland

National International

Merck Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02 


KRS 0000006628

Kapitał zakładowy spółki: 12 501 500,00 zł 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Członkowie Zarządu: Michał Bichta (Prezes Zarządu), Bolesław Schab

Merck Sp. z o.o.

Registered Office: Warsaw 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02


KRS 0000006628
Share capital: 12 501 500,00 zł
District Court for the City Warsaw in Warsaw, XII Economic Department KRS
Management Board Members: Michał Bichta (President of the Management Board),  Bolesław Schab

DISCLAIMER

Publication of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
In the United States and Canada the subsidiaries of Merck KGaA, Darmstadt, Germany, operate under the umbrella brand EMD.
 
 
  
Read more on M - The Explorer Magazine

Just follow your nose

If you had to give up one of your senses, you would probably spontaneously decide you could best do without your sense of smell. However, that would be a big mistake!

Read more on M - The Explorer Magazine
Read more on M - The Explorer Magazine

German network supports WHO

WHO wants to get ten infectious tropical diseases under control by 2020, or eliminate them entirely. The German Network against Neglected Tropical Diseases is doing its part to help.

Read more on M - The Explorer Magazine