Poland

National International

Merck Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02 


KRS 0000006628

Kapitał zakładowy spółki: 12 501 500,00 zł 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Członkowie Zarządu: Michał Bichta (Prezes Zarządu), Bolesław Schab

Merck Sp. z o.o.

Registered Office: Warsaw 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02


KRS 0000006628
Share capital: 12 501 500,00 zł
District Court for the City Warsaw in Warsaw, XII Economic Department KRS
Management Board Members: Michał Bichta (President of the Management Board),  Bolesław Schab

DISCLAIMER

Publication of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
In the United States and Canada the subsidiaries of Merck KGaA, Darmstadt, Germany, operate under the umbrella brand EMD.
 
 
  
Read more on M - The Explorer Magazine

A startup workshop gets ideas rolling

On the bus heading from Tanzania to Rwanda are 37 young people. This is not a pleasure trip - it is a startup workshop on wheels that is supported by many companies including us.

Read more on M - The Explorer Magazine
Read more on M - The Explorer Magazine

Patients as heroes

Participants in clinical trials play a key role in medical progress. Our company expressly appreciates their commitment and relies on this partnership, which is based on close collaboration.

Read more on M - The Explorer Magazine