Poland

National International

Merck Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02 


KRS 0000006628

Kapitał zakładowy spółki: 12 501 500,00 zł 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Członkowie Zarządu: Michał Bichta (Prezes Zarządu), Bolesław Schab

Merck Sp. z o.o.

Registered Office: Warsaw 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02


KRS 0000006628
Share capital: 12 501 500,00 zł
District Court for the City Warsaw in Warsaw, XII Economic Department KRS
Management Board Members: Michał Bichta (President of the Management Board),  Bolesław Schab

DISCLAIMER

Publication of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
In the United States and Canada the subsidiaries of Merck KGaA, Darmstadt, Germany, operate under the umbrella brand EMD.
 
 
  
Read more on M - The Explorer Magazine

Fighting Cancer with Precision Medicine

A large number of patients who suffer from advanced colorectal cancer benefit from an antibody therapy. In these cases, personalized medicine is the key to optimal therapeutic outcomes.

Read more on M - The Explorer Magazine
Read more on M - The Explorer Magazine

Social commitment in Rio de Janeiro

Brazil is an up-and-coming country of strong contrasts. A growing middle class is flanked by unimaginable wealth on the one hand and bitter poverty on the other.

Read more on M - The Explorer Magazine