Poland

National International

Merck Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02 


KRS 0000006628

Kapitał zakładowy spółki: 12 501 500,00 zł 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Członkowie Zarządu: Michał Bichta (Prezes Zarządu), Bolesław Schab

Merck Sp. z o.o.

Registered Office: Warsaw 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02


KRS 0000006628
Share capital: 12 501 500,00 zł
District Court for the City Warsaw in Warsaw, XII Economic Department KRS
Management Board Members: Michał Bichta (President of the Management Board),  Bolesław Schab

DISCLAIMER

Publication of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
In the United States and Canada the subsidiaries of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operate under the umbrella brand EMD.
 
 
  
Read more on M - The Explorer Magazine

Pioneering work for allergy patients

Whether allergies are due to heredity, environmental pollution or excessive hygiene, they are troublesome illnesses of the immune system whose effects should not be underestimated.

Read more on M - The Explorer Magazine
Read more on M - The Explorer Magazine

Partnerships for better early diagnosis

Few people know the symptoms of a head and neck tumor. Merck is therefore supporting head and neck tumor awareness week again this year.

Read more on M - The Explorer Magazine
Read more on M - The Explorer Magazine

Honeybees sweeten “Go Green” initiative

In the town of Aubonne on the north side of Lake Geneva in Switzerland, EMD Serono employees produce not only cutting-edge biotechnological medicines, but their own honey too.

Read more on M - The Explorer Magazine