Poland

NationalInternational

Merck Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02 


KRS 0000006628

Kapitał zakładowy spółki: 12 501 500,00 zł 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Członkowie Zarządu: Michał Bichta (Prezes Zarządu), Rainer Raschke

Merck Sp. z o.o.

Registered Office: Warsaw 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02


KRS 0000006628
Share capital: 12 501 500,00 zł
District Court for the City Warsaw in Warsaw, XIII Economic Department KRS
Management Board Members: Michał Bichta (President of the Management Board),  Rainer Raschke

DISCLAIMER

Publication of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
In the United States and Canada the subsidiaries of Merck KGaA, Darmstadt, Germany operate under the umbrella brand EMD. To reflect such fact and to avoid any misconception of the reader of the publication certain logos, terms and business descriptions of the publication have been substituted or additional descriptions have been added. Publications on this homepage, therefore, slightly deviate from the otherwise identical version of the publications provided outside the United States and Canada.
 
 
  
Read more on M - The Explorer Magazine

Use of fish embryos leads to less animal testing

A test with fish embryos detects interference in embryonic development resulting from drugs or chemicals and avoids animal testing.

Read more on M - The Explorer Magazine
Read more on M - The Explorer Magazine

Even closer to our customers in Japan

Close to our customers in Japan: the new „Biomanufacturing Sciences and Training Center“ in Tokyo provides process development support.

Read more on M - The Explorer Magazine