Poland

National International

Merck Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02 


KRS 0000006628

Kapitał zakładowy spółki: 12 501 500,00 zł 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Członkowie Zarządu: Michał Bichta (Prezes Zarządu), Bolesław Schab

Merck Sp. z o.o.

Registered Office: Warsaw 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02


KRS 0000006628
Share capital: 12 501 500,00 zł
District Court for the City Warsaw in Warsaw, XII Economic Department KRS
Management Board Members: Michał Bichta (President of the Management Board),  Bolesław Schab

DISCLAIMER

Publication of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
In the United States and Canada the subsidiaries of Merck KGaA, Darmstadt, Germany, operate under the umbrella brand EMD.
 
 
  
Read more on M - The Explorer Magazine

Using hamster cells to fight multiple sclerosis

Michel Revel has developed the multiple sclerosis drug Rebif®. He has dedicated his entire career as a researcher to the search for MS treatments.

Read more on M - The Explorer Magazine
Read more on M - The Explorer Magazine

The car couturier shows his passion for color

The technology visionary Rainer Buchmann enhances automobiles with pearl luster effect paints containing pigments from our company.

Read more on M - The Explorer Magazine