Poland

National International

Merck Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02 


KRS 0000006628

Kapitał zakładowy spółki: 12 501 500,00 zł 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Członkowie Zarządu: Michał Bichta (Prezes Zarządu), Bolesław Schab

Merck Sp. z o.o.

Registered Office: Warsaw 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02


KRS 0000006628
Share capital: 12 501 500,00 zł
District Court for the City Warsaw in Warsaw, XII Economic Department KRS
Management Board Members: Michał Bichta (President of the Management Board),  Bolesław Schab

DISCLAIMER

Publication of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
In the United States and Canada the subsidiaries of Merck KGaA, Darmstadt, Germany, operate under the umbrella brand EMD.
 
 
  
Read more on M - The Explorer Magazine

A bridge to the work of Arno Schmidt

Our company is building a bridge between Japan and Germany by way of the Kakehashi Literature Prize, which was presented for the first time in 2014.

Read more on M - The Explorer Magazine
Read more on M - The Explorer Magazine

Getting rid of lice easily

People with lice want to get rid of them fast. In response to customer requests, we have developed a product that makes it possible to detect lice eggs immediately.

Read more on M - The Explorer Magazine
Read more on M - The Explorer Magazine

A weighty problem

A weighty problem: China’s dynamic economic growth has led to changes in eating habits that have caused an increase in cases of diabetes.

Read more on M - The Explorer Magazine