MSL Fertility

Posted 16 Aug 2019

Bratislavsky kraj - all, Bratislavsky kraj - Slovakia

Req Id 195572

Details

A career in our company is an ongoing journey of discovery: our 52,000 people are shaping how the world lives, works and plays through next generation advancements in healthcare, life science and performance materials. For more than 350 years and across the world we have passionately pursued our curiosity to find novel and vibrant ways of enhancing the lives of others.


Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: doba určitá 1 rok s možnosťou predĺženia

Región: MSL – Bratislava, MA- Slovensko

Požiadavky:

 • Vysokoškolské vzdelanie vedeckého smeru relevantné k danej pozícii (MUDr., MVDr., PhD., PharmDr., atď.)
 • predchádzajúca skúsenosť na pozícii Medical Science Liaison/Medical Advisor alebo skúsenosť vo farmácii
 • Anglický jazyk na pokročilej úrovni
 • Silné analytické myslenie a schopnosť myslieť strategicky
 • Výborná komunikácia s HCPs a ostatnými odborníkmi z odboru v malých i väčších skupinách
 • Schopnosť budovať dlhodobé a produktívne vzťahy v celej spoločnosti na dosiahnutie vytýčených cieľov
 • Výborné organizačné schopnosti a time management
 • Veľmi rozvinuté interpersonálne zručnosti a tímová práca

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 

 • Poskytuje odbornú podporu kolegom zodpovedným za oblasť Fertility (vrátane aktívnej úlohy pri príprave a zverejňovaní propagačných materiálov, hľadaní literatúry a pod.), spolupracuje s príslušnými zainteresovanými stranami
 • Poskytuje odborníkom v oblasti zdravotníctva a osobám s rozhodovacou právomocou presné, objektívne, vyvážené a včasné odpovede na žiadosti o informácie o našich produktoch v oblasti Fertility
 • Aktívne podporuje vyhodnocovanie medicínskych lokálnych projektov súvisiacich s terapeutickou oblasťou Fertility
 • Vytvára a rozvíja dobré pracovné vzťahy s KTLs
 • Zodpovedá za schvaľovanie materiálov v internom systéme Clear, schvaľuje propagačné materiály a vytvára medicínske materiály.
 • Aktívne pracuje s interným systémom ZINC
 • Úzko spolupracuje s ostatnými medicínskymi kolegami a kolegami z BU v danej terapeutickej oblasti
 • Aktívne sa podieľa na príprave a implementácii medicínskych stratégií
 • Aktívne sa podieľa na príprave, koordinácii a riadení klinických štúdií
 • Udržiava a demonštruje komplexné vedecké znalosti, odborne komunikuje komplexné informácie interným aj externým stakeholderom
 • Zhromažďuje a interne komunikuje relevantné stanoviská, expertné znalosti
 • Reprezentuje medicínske oddelenie a našu spoločnosť na lekárskych vzdelávacích akciách, programoch, stretnutiach a diskusiách
 • Efektívne komunikuje a spolupracuje s kolegami naprieč rôznymi oddeleniami
 • Pomáha pri rozvoji vzdelávacích a tréningových materiálov a pripravuje medicínske tréningy pre interných kolegov

What we offer: In our company, there are always opportunities to break new ground. We empower you to fulfil your ambitions, and our diverse businesses offer various career moves to seek new horizons. We trust you with responsibility early on and support you to draw your own career map that is responsive to your aspirations and priorities in life. Join us and bring your curiosity to life!

Apply Now

Let’s stay connected

Do you want to receive company news and information about career opportunities tailored to your preferences? Sign up here. You want to check the status of your application or change your candidate profile? Enter our job portal.

Redirect

You have accessed https://www.emdgroup.com, but for users from your part of the world, we originally designed the following web presence https://www.merckgroup.com.

Let's go

Share Disclaimer

By sharing this content, you are consenting to share your data to this social media provider. More information are available in our Privacy Statement