Czech Republic

Mandatory Information in E-Mails

  All following companies are affiliates of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
  National International
 

Merck spol. s r.o.

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, Česká republika  
IČ: 18626971, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1834  

Merck spol, s r.o.

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Prague, Czech Republic 
ID number: 18626971, registered in the Commercial Register, maintained by the Municipal Court in Prague, section C, entry 1834 

 

Merck Life Science spol. s r.o.

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Registered Office: Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, Česká republika

IČ: 457 94 171, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 11280

Merck Life Science spol. s r.o.

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Registered Office: Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, Česká republika

ID Number: 457 94 171, registered in the Commercial Register, maintained by the Municipal Court in Prague, section C, entry 11280