Select your country

Africa
Asia
Europe
Latin America
North America
Oceania

Poland

Mandatory Information in E-Mails


 

National

 

All following companies are affiliates of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

International

 

 

 

 

Merck Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02 
KRS 0000006628
Kapitał zakładowy spółki: 29 697 500 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Członkowie Zarządu: Michał Bichta (Prezes Zarządu), Caroline Castandet-Philippe

Merck Sp. z o.o. 

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Registered Office: Warsaw 02-231
ul. Jutrzenki 137
NIP 526-020-48-02
KRS 0000006628
Share capital: 29 697 500 zł
District Court for the City Warsaw in Warsaw
XIII Economic Department KRS
Management Board Members: Michał Bichta (President of the Management Board), Caroline Castandet-Philippe

 

Sigma Aldrich Sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu 61-623
ul. Szelągowska 30
NIP 778-100-21-37 
KRS 0000046102
Kapitał zakładowy spółki: 100 000 zł
Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Członkowie Zarządu: Joanna Bogdańska (Prezes Zarządu), Caroline Castandet-Philippe

Sigma Aldrich Sp. z o.o. 

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Registered Office: Poznań 61-623
ul. Szelągowska 30
NIP 778-100-21-37 
KRS 0000046102
Share capital: 100 000 zł
District Court for the Poznań-Nowe Miasto in Poznań
VIII Economic Department KRS
Management Board Members: Joanna Bogdańska (President of the Management Board), Caroline Castandet-Philippe

 

Merck Business Solutions Europe Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu 53-611
ul. Strzegomska 42AB
NIP 894-308-28-20 
KRS 0000631027
Kapitał zakładowy spółki: 5 000 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Członkowie Zarządu: Magdalena Bystranowska (Prezes Zarządu), Severin Faust, Caroline Castandet-Philippe, Harald Wolf

Merck Business Solutions Europe Sp. z o.o. 

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Registered Office: Wrocław 53-611
ul. Strzegomska 42AB
NIP 894-308-28-20 
KRS 0000631027
Share capital: 5 000 zł
District Court for the Wrocław-Fabryczna in Wrocław
VI Economic Department KRS
Management Board Members: Magdalena Bystranowska (President  of the Management Board), Severin Faust, Caroline Castandet-Philippe, Harald Wolf

Redirect

You have accessed emdgroup.com, but for users from your part of the world, we originally designed the following web presence merckgroup.com

Let's go

Share Disclaimer

By sharing this content, you are consenting to share your data to this social media provider. More information are available in our Privacy Statement