Poland

Mandatory Information in E-Mails


 

National

 

All following companies are affiliates of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

International

 

 

 

 

Merck Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie 02-305
Aleje Jerozolimskie 142 B
NIP 526-020-48-02
KRS 0000006628
Kapitał zakładowy spółki: 29 697 500 zł
BDO: 000012382
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Członkowie Zarządu: Selen Zeydanli Bisson (Prezes Zarządu), Caroline Castandet-Philippe

Merck Sp. z o.o. 

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Registered Office: Warsaw 02-305
Aleje Jerozolimskie 142 B
NIP 526-020-48-02
KRS 0000006628
Share capital: 29 697 500 zł
BDO: 000012382
District Court for the City Warsaw in Warsaw
XII Economic Department KRS
Management Board Members: Selen Zeydanli Bisson (Managing Director), Caroline Castandet-Philippe

 

Sigma Aldrich Sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu 61-623
ul. Szelągowska 30
NIP 778-100-21-37 
KRS 0000046102
Kapitał zakładowy spółki: 100 000 zł
BDO: 000013394
Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Członkowie Zarządu: Joanna Bogdańska (Prezes Zarządu), Caroline Castandet-Philippe

Sigma Aldrich Sp. z o.o. 

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Registered Office: Poznań 61-623
ul. Szelągowska 30
NIP 778-100-21-37 
KRS 0000046102
Share capital: 100 000 zł
BDO: 000013394
District Court for the Poznań-Nowe Miasto in Poznań
VIII Economic Department KRS
Management Board Members: Joanna Bogdańska (President of the Management Board), Caroline Castandet-Philippe

 

Merck Business Solutions Europe Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu 53-611
ul. Strzegomska 42AB
NIP 894-308-28-20 
KRS 0000631027
Kapitał zakładowy spółki: 5 000 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Członkowie Zarządu: Magdalena Bystranowska (Prezes Zarządu), Severin Faust, Caroline Castandet-Philippe, Harald Wolf

Merck Business Solutions Europe Sp. z o.o. 

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Registered Office: Wrocław 53-611
ul. Strzegomska 42AB
NIP 894-308-28-20 
KRS 0000631027
Share capital: 5 000 zł
District Court for the Wrocław-Fabryczna in Wrocław
VI Economic Department KRS
Management Board Members: Magdalena Bystranowska (President  of the Management Board), Severin Faust, Caroline Castandet-Philippe, Harald Wolf

Redirect

You have accessed https://www.emdgroup.com, but for users from your part of the world, we originally designed the following web presence https://www.merckgroup.com.

Let's go

Share Disclaimer

By sharing this content, you are consenting to share your data to this social media provider. More information are available in our Privacy Statement