Poland

Mandatory Information in E-Mails

  All following companies are affiliates of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
  National International
 

Merck Sp. z o.o.

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

z siedzibą w Warszawie 02-305
Aleje Jerozolimskie 142 B
NIP 526-020-48-02
KRS 0000006628
Kapitał zakładowy spółki: 29 697 500 zł
BDO: 000012382
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Członkowie Zarządu: Phil Krzyzek (Prezes Zarządu), Pawel Piwko

Merck Sp. z o.o. 

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Registered Office: Warsaw 02-305
Aleje Jerozolimskie 142 B
NIP 526-020-48-02
KRS 0000006628
Share capital: 29 697 500 pln
BDO: 000012382
District Court for the City Warsaw in Warsaw
XII Economic Department KRS
Management Board Members: Phil Krzyzek (President of the Management Board), Pawel Piwko

 

Merck Life Science Sp.z.o.o. 

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

z siedzibą w Poznaniu 61-623
ul. Szelągowska 30
NIP 778-100-21-37 
KRS 0000046102
Kapitał zakładowy spółki: 69 099 500 zł
BDO: 000013394
Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Członkowie Zarządu: Joanna Bogdańska (Prezes Zarządu), Paweł Piwko

Merck Life Science Sp.z.o.o. 

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Registered Office: Poznań 61-623
ul. Szelągowska 30
NIP 778-100-21-37 
KRS 0000046102
Share capital: 69 099 500 zł
BDO: 000013394
District Court for the Poznań-Nowe Miasto in Poznań
VIII Economic Department KRS
Management Board Members: Joanna Bogdańska (President of the Management Board), Paweł Piwko

 

Merck Business Solutions Europe Sp. z o.o. 

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

z siedzibą we Wrocławiu 53-611
ul. Strzegomska 42AB
NIP 894-308-28-20 
KRS 0000631027
Kapitał zakładowy spółki: 5 000 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Członkowie Zarządu: Magdalena Bystranowska (Prezes Zarządu), Wojciech Kuc, Pawel Piwko, Harald Wolf

Merck Business Solutions Europe Sp. z o.o. 

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Registered Office: Wrocław 53-611
ul. Strzegomska 42AB
NIP 894-308-28-20 
KRS 0000631027
Share capital: 5 000 zł
District Court for the Wrocław-Fabryczna in Wrocław
VI Economic Department KRS
Management Board Members: Magdalena Bystranowska (President of the Management Board), Wojciech Kuc, Pawel Piwko, Harald Wolf