Slovakia

Mandatory Information in E-Mails

  All following companies are affiliates of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
  National International
 

Merck spol. s r.o.

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Dvořákovo nábrežie 4
810 06 Bratislava 16

IČO: 31338101 
registračné číslo pre DPH: SK2020333678 
daňové identifikačné číslo: 2020333678

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka císlo: 3975/B

Merck spol. s r.o.

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Dvořákovo nábrežie 4
810 06 Bratislava 16

Registration number: 31338101 
VAT ID number: SK2020333678 
Tax registration number: 2020333678 

Comercial register of District court Bratislava I., section Sro, file No. 3975/B

 

Merck Life Science, spol. s r.o

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Dvořákovo nábrežie 4
810 06 Bratislava 16

IČO: 51083523
registračné číslo pre DPH: SK2120618302
daňové identifikačné číslo: 2120618302

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka císlo: 122884/B

Merck Life Science, spol. s r.o.

An affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Dvořákovo nábrežie 4
810 06 Bratislava 16

Registration number: 51083523
VAT ID number: SK2120618302
Tax registration number: 2120618302

Comercial register of District court Bratislava I., section Sro, file No. 122884/B